Serander.Net | Karadeniz Kültürü... Karadeniz tarihi, kültürü ve folkloru!

Çar01172018

Son GüncellemeCts, 25 Şub 2017 8pm

Back Buradasınız: Ana Sayfa Tanıtım Kitap Tanıtım Giresun'da Fındık ve Fındık Borsası'nın Tarihçesi

Giresun'da Fındık ve Fındık Borsası'nın Tarihçesi

Fındık Borsası

Fındık, Giresun için sıradan bir mahsul değildir. İktisadî faaliyetlerin ve maişetin merkezinde olması bir yana, yörenin kültür atlasında da en belirgin unsurlardan biri olma vasfını günümüzde de korumaktadır.

Yakın dönemlere dek gündelik hayatın fındığa endeksli olduğunu söylemek, abartılı bir tespit olarak değerlendirilemez, zira borçlanma, ödenme, çeyiz dizme, nişan ve düğün gibi tüm ticarî aktiviteler fındığa bel bağlanarak ve hasat mevsimine gün verilerek yapılırdı. Fındık iş, aş ve istihdam dışında yörenin söz varlığında da ağırlığına hissettirir, masallar, atasözleri, deyimler, bilmeceler, tekerlemeler, maniler, türküler, koşmalar ve atışmalarda önemli bir kültürel unsur olarak öne çıkmıştır. Fındık kelimesinin maddî ve manevî karşılığı, hiçbir yerde Giresun’daki kadar derin ve anlamlı değildir.

İşte, kitap Giresun’da kadîm fındık ziraatını ve ticaretini ele aldığı gibi Giresun’da Fındık Borsası’nın kuruluş sürecini de ele almaktadır.  Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri’ndeki defter ve belge koleksiyonları, şer’î sicil kayıtları, dönem kaynakları, dönemin basını, Giresun Borsası karar ve kayıt defterleri, yerli-yabancı monografiler kullanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Giresun’un bir ticaret merkezi olarak tarihsel gelişimi, tarım ve ticaret potansiyeli, fındık tarımının Osmanlı’dan günümüze tarihsel gelişimi, fındık türleri, zirai hastalıklarla mücadele, bölgedeki iktisadi, sosyal ve kültürel alanlara akseden yönleri, sektörel sorunlar, pazara hükmeden yerli ve yabancı tacirler, dış piyasalarda rekabet, tekelcilik ve karaborsa, ürün kalitesini artırmaya yönelik çabalar, sektörde yabancı uzmanların istihdamı, tarımda makineleşme, Fiskobirlik’in kuruluşu, fındık kongreleri ve daha birçok konu detaylı bir biçimde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Ayhan Yüksel-Okan Yeşilot, Giresun’da Fındık ve Fındık Borsası’nın Tarihçesi, Giresun Ticaret Borsası Yayını, Giresun 2016, 368 sayfa.

Serander.Net Tanıtım (2016)

Karadeniz Yemekleri

Gezi & İnceleme

Karadeniz Tarihi

Karadeniz Tarihi
Karadeniz Tarihi ile ilgili en geniş bilgiler Serander.Net'te!

Karadeniz Folkloru (Halk Bilim)

Karadeniz Folkloru (Halk Bilim)
Karadeniz Halk Kültürü ile ilgili bilmedikleriniz Serander.Net'te!

Gezi & İnceleme

Karadeniz Gezi & İnceleme
Karadeniz hakkında Gezi İnceleme yazılarıyla çok şey bulacaksınız.

Karadeniz Türküleri

Karadeniz Türküleri
Karadeniz Türküleri ile ilgili en geniş bilgiler Serander.Net'te!

Röportaj ve Söyleşiler

Röportaj & Söyleşi
Röportajlarımız ve Söyleşilerimizi keyifle okuyacaksınız...